บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

WATER & WASTEWATER

WATER & WASTEWATER

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ...

Read More
AMBIENT AIR MONITORING

AMBIENT AIR MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ...

Read More
STACK MONITORING

STACK MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย...

Read More

  • ผลงานของเรา

ความเป็นมา

 ริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด 

เราเป็นบริษัทที่กิดขึ้นจากการรวมมือของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้บริการที่มีคุณภาพและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร


เรายินดี ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน สำรวจพื้นที่ตรวจวัด ให้กับลูกค้า แบบ ฟรีๆๆ.........ไม่มีค่าใช้จ่าย..

  • ข่าวสาร
8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

เสียงทักทายจากพระพิรุณได้เวียนกลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่เริ่มชุ่มฉ่ำนำ้ท่าอุดมสมบูรณ์ คงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้ กลุ่มชาวบ้านในภาคอีสาน ได้ดีใจอีกครั้งหลังงานบุญบั้งไฟ แต่ทว่ายังมีชาวบ้านอีกกลุ่มซึ่งมองเห็นไกลกว่านั้น แล้วพลันตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ถ้าปีหน้าแล้งอีก แล้วถ้าแล้งมากกว่าเดิมอีก เราจะทำอย่างไร”

Read More
จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

สวัสดีครับ คุณสงสัยไหมว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองที่สะอาดติดอันดับโลก มาดูกันสิว่าเขามีระบบการบริหารจัดการอย่างไร….

Read More

ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน

อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)...

จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

สวัสดีครับ คุณสงสัยไหมว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองที่สะอาดติดอันดับโลก มาดูกันสิว่าเขามีระบบการบริหารจัดการอย่างไร…....

8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

เสียงทักทายจากพระพิรุณได้เวียนกลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่เริ่มชุ่มฉ่ำนำ้ท่าอุดมสมบูรณ์ คงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้ กลุ่มชาวบ้านในภาคอีสาน ได้ดีใจอีกครั้งหลังงานบุญบั้งไฟ แต่ทว่ายังมีชาวบ้านอีกกลุ่มซึ่งมองเห็นไกลกว่านั้น แล้วพลันตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ถ้าปีหน้าแล้งอีก แล้วถ้าแล้งมากกว่าเดิมอีก เราจะทำอย่างไร”...

Green Junkie พืชดูดคาร์บอนทางออกใหม่สู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ เป็นมลภาวะที่ร้ายแรง ทุกประเทศจึงต่างใส่ใจในเรี่องนี้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้มีการค้นพบเกี่ยวกับการลดมลภาวะทางอากาศนี้ โดยใช้พืชประเภท Green Junkie เข้ามาช่วยในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกำลังวางแผนทดสอบในเมือง amsterdam ในขั้นต่อไป...

โปรโมชั่น

ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดฯ โดยไม่คิดค่าบริการ...

บริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในภาคใต้เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า...