บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

บริการของเรา

บริการของเรา

ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล...

Read More
MONITORING AIR QUALITY MINES.

MONITORING AIR QUALITY MINES.

ฝุ่นละอองประกอบด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวที่กระจายอยู่ในบรรยากาศเป็นกลุ่มของโมเลกุลที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ไปจนถีงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน เข้าสู่ร่างกายฝุ่นขนาด ใหญ่จะถูกดักไว้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและทําให้ระคายเคืองแสบ จมูก ไอจาม มีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทําให้การทำงานของปอดเสื่อมลง...

Read More
WORKPLACE MONITORING

WORKPLACE MONITORING

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน...

Read More

  • ผลงานของเรา

ความเป็นมา

 ริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นในงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่ดีขึ้น จึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นจากทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัย ผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจตามมาตร การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ และ รายงานผลการตรวจวัดสภาวะในการทำงาน พร้อมจัดทำ สอ.3 รสส. 1-3  รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดมลพิษต่าง ๆ   ยินดีให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักรไทย 

  • ข่าวสาร
8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

เสียงทักทายจากพระพิรุณได้เวียนกลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่เริ่มชุ่มฉ่ำนำ้ท่าอุดมสมบูรณ์ คงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้ กลุ่มชาวบ้านในภาคอีสาน ได้ดีใจอีกครั้งหลังงานบุญบั้งไฟ แต่ทว่ายังมีชาวบ้านอีกกลุ่มซึ่งมองเห็นไกลกว่านั้น แล้วพลันตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ถ้าปีหน้าแล้งอีก แล้วถ้าแล้งมากกว่าเดิมอีก เราจะทำอย่างไร”

Read More
จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

สวัสดีครับ คุณสงสัยไหมว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองที่สะอาดติดอันดับโลก มาดูกันสิว่าเขามีระบบการบริหารจัดการอย่างไร….

Read More

ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน

อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)...

จากกองขยะเหม็นๆ กลายเป็นแผ่นดินสิงคโปร์

สวัสดีครับ คุณสงสัยไหมว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองที่สะอาดติดอันดับโลก มาดูกันสิว่าเขามีระบบการบริหารจัดการอย่างไร…....

8วิธีรับมือบ้านหน้าฝน : การจัดการน้ำในบ้านและเปลี่ยนบ้านให้เป็นจุดรับน้ำเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ชุมชนและเมือง

เสียงทักทายจากพระพิรุณได้เวียนกลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่เริ่มชุ่มฉ่ำนำ้ท่าอุดมสมบูรณ์ คงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาน้ำจากไหนมาใช้ กลุ่มชาวบ้านในภาคอีสาน ได้ดีใจอีกครั้งหลังงานบุญบั้งไฟ แต่ทว่ายังมีชาวบ้านอีกกลุ่มซึ่งมองเห็นไกลกว่านั้น แล้วพลันตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ถ้าปีหน้าแล้งอีก แล้วถ้าแล้งมากกว่าเดิมอีก เราจะทำอย่างไร”...

Green Junkie พืชดูดคาร์บอนทางออกใหม่สู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ เป็นมลภาวะที่ร้ายแรง ทุกประเทศจึงต่างใส่ใจในเรี่องนี้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้มีการค้นพบเกี่ยวกับการลดมลภาวะทางอากาศนี้ โดยใช้พืชประเภท Green Junkie เข้ามาช่วยในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกำลังวางแผนทดสอบในเมือง amsterdam ในขั้นต่อไป...

โปรโมชั่น

ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดฯ โดยไม่คิดค่าบริการ...

บริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในภาคใต้เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าดำเนินการ...