บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

ปัญหาของเมืองใหญ่ที่ต้องเผชิญอยู่ ณ ตอนนี้คือปัญหา มลพิษทางอากาศ และพืชจะมีประโยชน์มาก อย่างไม่น่าเชื่อในการดูดมลพิษ  โดยเฉพาะพืชประเภทไม้เลื้อยและหญ้าบางชนิด จะช่วยลดอนุภาคมลพิษและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยร้อยละ 40 - 60 เปอร์เซ็นตามลำดับ ดังเช่น honeysuckle (พืชสายน้ำผึ้ง) ซึ่งเป็นพืชอีกประเภทหนึ่งที่สามารถลดมลพิษได้เป็นอย่างมาก  แต่ทั้งนี้นักวิจัยจาก สถาบัน AMS , MyEarth และ Wageningen UR ก็ยังคงมองหาพืชที่มีความสามารถในการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ สูง หรือ Green Junkie ต่อไป


ด้วยคุณสมบัติหลักของ Green Junkie ที่มี "ขน" เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถช่วยกำจัดมลพิษได้   ด้วยเหตุนี้ MyEarth บริษัทจากในเนเธอร์แลนด์จึงไมีการนำปุ๋ยอืนทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานของเสียในอามเสตอดัม ไปปรับแต่งยีนของพืชจำพวก Green Junkie  ให้มีขนเพิ่มขึ้นต่อการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป นอกจากนี้ยังทางสถาบัน AMS  ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Wageningen UR ในการนำ green junkie ที่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมแล้วไปทอดลองดูดคาร์บอนไดออกไซด์บนถนนเมืองอัมสเตอร์ดัม ต่อไป


อัมสเตอร์ดัม ตั้งเป้าเดิน นโยบายลดมลภาวะจากทางยานพาหนะให้ได้ในปี 2025  ด้วยการหันมาใช้รถโดยสารพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  ส่วนรถที่ใช้น้ำมันจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ขายหลังจากนี้ไป 10 ปี แต่ Emily Parry จาก สถาบัน AMS ได้เผยถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากการควบคุมยานพาหนะนั้น เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว และการใช้พืชช่วยดูดซับมลภาวะในเมืองใหญ่ก็จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ได้ในระยะเวลาไม่นาน


จะมีการทดสอบวิธีการดำเนินงานของพืชเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในสภาพเมืองที่เกิดขึ้นจริงโดย Parry เปิดเผยว่า "พืชเป็นสิ่งมีชีวิต และสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจำลองสถานการณ์ให้เห็นภาพได้ในห้องทดลอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการนำพืชไปทดลองใช้งานในสถานการณ์จริง พร้อมคอยสังเกตุการณ์ว่าประชาชนจะปฏิบัติอย่างไรกับพืชเหล่านั้น”


Green Junkie อาจสามารถดูดมลพิษเข้าไปได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ รวมถึงจะช่วยลดมลภาวะภายในเมืองได้หรือไม่นั้น นั่นก็คือสิ่งที่ นักวิทยาศาสตร์  Wageningen UR  จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและใกล้ชิด และยังต้อง ศึกษาพืชดังกล่าวต่อไปต่อไป

ที่มา :www.habitat.com


Green Junkie พืชดูดคาร์บอนทางออกใหม่สู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

  • Date: 2016-10-21
  • Category: News

รายละเอียดย่อ

มลพิษทางอากาศ เป็นมลภาวะที่ร้ายแรง ทุกประเทศจึงต่างใส่ใจในเรี่องนี้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้มีการค้นพบเกี่ยวกับการลดมลภาวะทางอากาศนี้ โดยใช้พืชประเภท Green Junkie เข้ามาช่วยในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกำลังวางแผนทดสอบในเมือง amsterdam ในขั้นต่อไป