บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

บริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด
ENVI GREEN SOUTHERN CO., LTD.

83/5 หมู่ที่ 1 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 90180

800/88 หมู่ที่3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร (074) 260966, 093-7211683, 090-6055743
แฟกซ์ (074) 260967
อีเมล์ egs_center@enviegs.com