บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง


บริษัท เอ็นไว กรีนเซาท์เทิร์น จำกัด
ENVI GREEN SOUTHERN CO., LTD.

83/5 หมู่ที่ 1 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 90180

โทร 095-090-1948 ,093-7211683,
090-6055743, 081-9278305, 
(074) 260966  
แฟกซ์ (074) 260967
อีเมล์ egs_southern@hotmail.com