บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

AMBIENT AIR MONITORING

AMBIENT AIR MONITORING

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)......

Read More
STACK MONITORING

STACK MONITORING

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6.......

Read More
WATER AND WASTE WATER

WATER AND WASTE WATER

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน......

Read More
WORKPLACE MONITORING

WORKPLACE MONITORING

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน...

Read More
MONITORING AIR QUALITY MINES.

MONITORING AIR QUALITY MINES.

ฝุ่นละอองประกอบด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวที่กระจายอยู่ในบรรยากาศเป็นกลุ่มของโมเลกุลที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ไปจนถีงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน เข้าสู่ร่างกายฝุ่นขนาด ใหญ่จะถูกดักไว้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและทําให้ระคายเคืองแสบ จมูก ไอจาม มีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทําให้การทำงานของปอดเสื่อมลง...

Read More
บริการของเรา

บริการของเรา

ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล...

Read More