บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแต่ละประเภท ตามวิธีการและมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามที่กฏหมายได้กำหนด แบ่งตามคุณภาพน้ำแต่ละประเภท

WATER & WASTEWATER

  • Date: -
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ