บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามมาตรฐานขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States environmental Protection Agency : U.S. EPA) เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายได้กำหนด

AMBIENT AIR MONITORING

  • Date: -
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ