บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM 10) 
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM 2.5)
ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hour)
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ก๊าซในบรรยากาศ (COSO2, NOx as NO2,)               
ความเร็วลมและทิศทางลม wind speed & direction

รูปตรวจวัดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) (PM10) ก๊าซในบรรยากาศ (co,SO2,NOx as NO2,)


ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศก๊าซในบรรยากาศ(Total Hydrocarbon(THC)&Total VOCs)
AMBIENT AIR MONITORING

  • Date: 2018-07-14
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)...