บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ

ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10

ความทึบแสง Opacity

Organic Vapor

โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องครั้งนี้ มีวิธีการเก็บและวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพอากาศขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency , US.EPA)โดยวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

STACK MONITORING

  • Date: 2018-10-01
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6....