บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด

ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด 

ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด

ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ฯลฯ

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งน้ำระบบบำบัด
WATER AND WASTE WATER

  • Date: 2016-10-17
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน...