บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน

 ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
 ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
 เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
 เสียงดังสูงสุด (Lmax)
 เสียงแบบ Noise Dose เพื่อดูเปอร์เซ็นต์การสัมผัสเสียงของพนักงาน
 เสียงแบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
 แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

 สารเคมีในพื้นที่การทำงาน


 รูปการตรวจวัดระดับเสียงเสียงในสถานประกอบการ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs) 


รูปการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและสารเคมีในสถานประกอบการ


รูปการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ


รูปการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ
WORKPLACE MONITORING

  • Date: 2018-09-10
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน